Club Paradiso d.o.o. | Bulevar Despota Stefana 15 | 11000 Beograd

011/72 47 012, 72 40 928, 72 39 603


Dvorac Platomonas izgradili su Vizantijci u 13 veku da bi ga docnije preuredili Franci..Tvrđava je locirana na brdu na jugoistočnoj strain Olimpa.Najviša kula koja ima duple zidine,prva je sagrađena i za vreme krstaških ratova bila je sedište papskog izaslanika Bonificija,da bi kasnije bila dograđena kao vojno utvrđenje jer se nalazi na izuzetnom položaju s kojeg se pruža pogled i pregled na čitavu oblast Pieria.

Pogledajte kompletnu ponudu apartmana za destinacju Leptokaria 2024!