Club Paradiso d.o.o. | Bulevar Despota Stefana 15 | 11000 Beograd

011/72 47 012, 72 40 928, 72 39 603


Antičko mesto Livitra (Livithra), koja je po legendi dom Orfeja(Orpheus), slavnog pesnika i svirača iz grčke mitologije a on se smatra osnivačem medicine,pisma i zemljoradnje.Po predanju Orfej je rođen u pećini Andro koju takođe preporučujemo da posetite. Na strmini iznad drevne Livitre zabeležen je redak prirodni fenomen, naime sila gravitacije deluje u obrnutom smeru pa tako auto umesto da ide na dole kreće se na gore!

Pogledajte kompletnu ponudu apartmana za destinacju Leptokaria 2024!